Witkolk

Advies en management op gebied van bodem en ondergrond

Witkolk heeft kennis op het gebied van bodemverontreiniging, bodemsanering, bodembeleid, Warmte Koude opslag en meer ondergrondse vraagstukken. Witkolk heeft veel aandacht voor het proces en de mens zonder de aandacht voor de inhoud te verliezen. Is resultaatgericht en verbindt verschillende thema’s met elkaar. Een integrale aanpak in plaats van een sectorale aanpak. Binnen organisaties en projecten zijn het de mensen die er toe doen. Juist daarom richt Witkolk zich op de mens. De inhoud verbinden we met de mens binnen het proces. Projecten doen we samen; opdrachtgever, verschillende partijen en Witkolk. Op deze wijze ontstaat draagvlak en ontstaat een product dat duurzaam is en implementatie makkelijker maakt.

Witkolk geeft symbolisch weer waarvoor ik sta. Wit staat voor de integraliteit van het werkveld. Het samenvoegen van de primaire kleuren in licht heeft wit licht tot resultaat. Wit is symbolisch voor het samenbrengen van ruimte, water en bodem maar ook de wijze van werken. De kolk staat voor de bundeling en concentratie van energie. De weg naar het resultaat.

En meer

Naast Witkolk ben ik mede-eigenaar van een organisatieadviesbureau Daphaer. Hier werk ik als bedrijfsadviseur aan prachtige projecten. Meer hierover verwijs ik je met veel plezier naar  www.daphaer.nl.

Daarnaast in mijn vrije tijd ben ik als vrijwilliger werkzaam als buurtbemiddelaar. Als buurtbemiddelaar draag ik zorg voor een onafhankelijke conflictbemiddeling tussen buurtbewoners binnen de gemeente Soest. Hiervoor heb ik verschillende trainingen gevolgd.

Mocht u graag met me willen bespreken wat ik voor uw organisatie kan betekenen of gewoon een gesprek ter kennismaking dan maak ik graag een afspraak met u.

 

Wat kunnen we voor u betekenen

Witkolk geeft ondersteuning en advies:

Management

 • Algemeen project- en programma management
 • Procesmanagement
 • Interimmanagement
 • Inhoudelijke projectleider op gebied van bodem en ondergrondt

Advies

 • Advies op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer
 • Advies met betrekking tot bodemverontreiniging
 • Advies met betrekking tot de ondergrond in de brede zin
 • Inventarisatie van de mogelijkheden van Warmte Koude Opslag

Detachering

 • Mocht uw organisatie te kampen hebben met tijdelijke ondercapaciteit valt detachering zeker onder de mogelijkheden.

Ervaring

Werkervaring:

Advies

 • Adviseur bodemverontreiniging ten behoeve van grootschalige grondtransacties (Provincie Utrecht)
 • Adviseur Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (Provincie Utrecht)
 • Adviseur Ruimtelijke Ordening in Ondergrond
 • Procesadviseur vanuit overheid, project implementatie KRW Banat, Roemenie (SenterNovem)
 • Adviseur:  Warmte Koude Opslag (gemeente Den Haag)
 • Adviseur: Ontwikkelen van een methodiek Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Van Brienen)
 • Plantoetser van bodemonderzoeken en sanering (provincie Utrecht)
 • Adviseur bodemonderzoeken, bodemsaneringen, grondwatermonitoring en nazorg
 • Milieu adviseur (Masinfa, Nicaragua)
 • Data Log Engineer OffShore (Halliburton)
 • Organisatie advies (zie  www.daphaer.nl)

Projectmanagement

 • Projectmanagement Ontwikkeling digitale kaarten Ondergrond en andere thema’s (provincie Utrecht)
 • Projectleider projecten met betrekking tot grondwaterverontreinigingen (nazorg) (Provincie Utrecht)
 • Projectleider Spoedeisende locaties (verspreiding en humaan) (Provincie Utrecht)
 • Projectleider Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Provincie Utrecht)
 • Programma management van het programma Ondergrond, Bodemenergie en Gebiedsgericht grondwaterbeheer (SenterNovem)
 • Projectmanagement Nazorg en grondwater (SenterNovem)
 • Projectmanagement ontwikkelen van landelijke handreikingen gemeentelijk bodembeleid (SenterNovem)
 • Projectmanagement van NAVOS stortplaatsen (Provincie Utrecht)

Proces en Organisatie

 • Opzetten Landelijke Kennisplatform (SenterNovem)
 • Opzetten expertise Netwerk Bodembescherming (SenterNovem)
 • Organiseren van cursussen en trainingen (SenterNovem)
 • Secretaris in verschillende landelijke werkgroepen (SenterNovem)

Wie is Witkolk

Ik ben Aernoud Pasop (1968) en heb ruim twintig jaar werkervaring binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven. Na mijn universitaire studie Geochemie ben ik aan de slag gegaan in Nicaragua om de milieuproblematiek van de stad Masaya in kaart te brengen. Naast te kijken naar de inhoudelijke kant van de milieuproblematiek werd ik gegrepen door de mens die met deze problematiek te maken had. Aernoud-PasopDe organisaties die binnen Masaya die zich bezig hielden met milieu en ontwikkeling. Hoe de organisaties zijn opgebouwd, de cultuur en de mensen maar ook de armoede die daar zijn weerslag op had.

Terug in Nederland ging ik aan de slag als bodemadviseur bij verschillende adviesbureaus en de overheid waar ik het vak van projectmanagement heb geleerd. Projecten werden groter en ik ging aan de slag met een programma. Veel bodemthema’s heb ik aangepakt zoals bodemverontreiniging, bodemsanering, bodembeleid, warmte en koude opslag, gebiedsgericht grondwaterbeheer en ondergrond. Vervolgens ben ik ernaast bedrijfskunde (HBO) gaan studeren omdat de dynamiek binnen organisaties mij enorm fascineren.

Vanaf januari 2012 ben ik als zelfstandige gestart met Witkolk. Naast dat ik in staat ben de inhoud snel eigen te maken, ligt mijn kracht op het procesmatige vlak. Ik ben er dan ook van overtuigd dat juist zonder teveel inhoudelijke kennis projecten tot een prachtig eindresultaat leiden. Ik ben generalistisch en planmatig ingesteld en heb oog voor de mens binnen projecten. De politieke- en bestuurlijke verhoudingen binnen de overheid ken ik goed en kan goed schakelen tussen beleidsmakers en de uitvoerders hiervan.Als projectmanager / adviseur ligt mijn toegevoegde waarde in de unieke combinatie van de kennisvelden milieu, projectmanagement en organisatie advies. Ik ben op al deze velden inzetbaar en op mij sterkst als een combinatie van de drie gewenst is.
 
 
 

Zoals werkgevers mij omschreven

 

Aernoud is als generalist volledig in zijn kracht. Door zijn flexibiliteit kan hij snel schakelen in een dynamische omgeving. Aernoud is een verbinder en mensgericht. Levert wat hij belooft. Zijn helicopterview geeft hem de mogelijkheid om problemen integraal te benaderen en bruggen te slaan tussen eilandjes binnen een organisatie. De mens hierin is essentieel. Verbinden en betrokkenheid is het sleutelwoord tot succes. Dit is wat Aernoud doet: verbinden van proces en inhoud met aandacht voor de mens.

 
 

Contact